Egyéb témák Shakespeare-rel kapcsolatban

SHAKESPEARE ÉS MAGYAR FOGADTATÁSA

Dávidházi Péter: „’Hogy miket tud, ez a Sekszpír Villiam’: Tisztelgés a 450 éve született drámaíró előtt”

Holmi XXVI: 6, 2014, 627-630.

Dávidházi Péter: „’névnek: e márvány’: Géher István művéről a Shakespeare-emlékfal előtt”

in: Szlukovényi, Katalin; Gyuris, Kata; Kállay, G Katalin; Sántháné, Gedeon Mária (szerk.) „Úgyse hiába”: Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére

Budapest, 2013, 227-232.

Dávidházi Péter: ”Phasen der Shakespeare-Rezeption in Ungarn”

in: Horn, A (szerk.) Shakespeare. Essays aus Ungarn

Würzburg, 2008, 11-18.

Dávidházi Péter: ”The Domestication of Shakespeare in Hungary The Nineteenth Century”

in: Klein, Holger Michael; Dávidházi, Péter (szerk.) Shakespeare and Hungary: Special theme section: the law and Shakespeare

Lewiston, 1996, 37-46.

Dávidházi Péter: ”Providing Texts for a Literary Cult: Early Translations of Shakespeare in Hungary”

in: Delabastita, Dirk; D, Hulst Lieven (szerk.) European Shakespeares: Translating Shakespeare in the Romantic Age

Philadelphia, 1993, 147-162.

Dávidházi Péter: „Magyarok Shakespeare sírjánál. Az irodalmi zarándoklat természetrajzához”

in: Békési, Imre; Jankovics, József; Kósa, László; Nyerges, Judit (szerk.) Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon

Budapest, 1993, 719-725.

Dávidházi Péter: ”Shakespeare Committees in Hungary”

in: Habicht, Werner (szerk.) Deutsche Shakespeare-Gesellschaft West. Jahrbuch 1991

Bochum, 1991, 304-306.

Dávidházi Péter: „Az ‘igazi’ Shakespeare apostolai: Babits Mihálytól Németh Lászlóig”

Új Írás XXIX: 2, 1989, 81-90.

Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje”: A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza

Budapest, 1989.

Dávidházi Péter: „A mitizálódás nyelvi fordulata a magyar Shakespeare-kultuszban. (1840-1870)”

Irodalomtörténet 19: 4, 1988, 582-626.

Dávidházi Péter: „Egy irodalmi kultusz meghonosítása: Beavatás a Shakespeare-kultuszba a XVIII. század végén”

Irodalomtörténeti Közlemények 91-92: 1-2, 1988, 46-73.

Dávidházi Péter: „Kultusz és intézmény: az első magyar Shakespeare-bizottság”

in: Fabiny, Tibor; Geher, István (szerk.) Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet: a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa

Budapest, 1988, 19-36.

Dávidházi Péter: „A magyar Shakespeare-tükör kritikatörténeti jelentősége”

Irodalomtörténet 18: 3, 1986, 765-774.

Fabiny Tibor: „A filológia és a kritika együttes szolgálata: Ruttkay Shakespeare-vitái a nyolcvanas években”

in: Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása

Budapest, 2015, 81-90.

Fabiny Tibor: „Shakespeare-kultusz Magyarországon”

Nagyvilág 37:3, 1992, 420-421.

Fabiny Tibor: „A ‘posztkritika’ esélyei. ‘Kritika’ vagy ‘értelmezés’ a Shakespeare-művek egyetemi oktatásában?”

Bernáth Árpád (szerk.) Studia Poetica

Szeged, 1990, 251–262.

Fazekas Sándor: „Ahogy nekünk tetszik: Nádasdy Ádám Shakespeare-fordításairól”

Kalligram: Művészet és Gondolat 3, 2009, 97-99.

Földváry Kinga: ”Áltörténelmi ál-Shakespeare adaptáció: Jancsó Miklós: A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon”

in: Panka, Dániel; Pikli, Natália; Ruttkay, Veronika (szerk.) Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi

Budapest, 2018, 113-119.

Frank Tibor: „Kossuth és Shakespeare: nyelv és politika”

Századok 136: 4, 2002, 863-880.

Frank Tibor: ”Give Me Shakespeare: Lajos Kossuth’s English as an Instrument of International Politics”

in: Klein, Holger Michael; Dávidházi, Péter (szerk.) Shakespeare and Hungary: Special theme section: the Law and Shakespeare

Lewiston, 1996, 47-73.

Gellért Marcell: „A szerepek valósága: Portrévázlat Füst Milánról Shakespeare-tükrében”

in: Frank, Tibor; Károly, Krisztina (szerk.) Az angol tudománya : 125 éves az egyetemi angol szak, 1886-2011

Budapest, 2013, 169-177. 

Hargitai Márta: ”Modern angol Shakespeare-fordítások”

in: Frank Tibor; Károly Krisztina (szerk.) Anglisztika és amerikanisztika: Magyar kutatások az ezredfordulón

Budapest, 2009, 109-116.

Horváth Lajos: „Archaizmusok egy Shakespeare-fordításban”

in: Buda Attila (szerk.) Kosztolányi és az izmusok: Tanulmányok

Budapest, 2018, 154-173.

Horváth Lajos: „A rom motívumának strukturális (vagy szójátékszerű) megjelenése Vörösmarty Mihály Shakespeare fordításaiban”

in: Nagy Beáta; Surányi Beáta; Ujvári Nóra (szerk.) A fantázia hippogriffje: A romantikus képzelőerő elbeszélhetősége

Budapest, 2017, 197-211.

Kállay Géza: „A magyar ‘Vihar’: (A ‘The Tempest’ magyar fordításai)”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 18: 11, 2005, 64-75.

Kállay Géza: „A pusztulás vízióinak nyelve Vörösmarty kései verseiben és Lear-fordításában”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 14: 3, 2001, 30-50.

Kiséry András: ”Shakespeare in Ungarn“

Ina Schabert (szerk.) Shakespeare-Handbuch, 5th ed.,

München, 2009, 679-681.

Kiss Attila: „Kortársaink-e már kortársunknak, Shakespeare-nek a kortársai?: Avagy mi közük van a „szexelő hulláknak” az angol reneszánsz tragédia recepciójához?”

In: Pandur Petra; Rosner Krisztina; Thomka Beáta (szerk.) Hamlet felnevet : Írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára

Pécs, 2016, 86-93.

Kiss Attila: ”Herder, National identity, and the Hungarian Cult of Shakespeare”

in: Vajda, Zoltán (szerk.) Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére : Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations : essays in honor of György Novák

Szeged, 2012, 127-134.

Kiss Zsuzsánna: Búnak bohócai: Lear magyar köntösben

Budapest, 2010

Kiss Zsuzsánna: „Az első magyar Lear király: A kolozsvári Lear-szövegkönyv rejtélyei „

in: Demeter, Júlia (szerk.) A magyar színjáték honi és európai gyökerei : Tanulmányok Kilián István tiszteletére

Miskolc, 2003, 261-280.

Kiss Zsuzsánna: „’Magatok is jól látjátok millyen nagy szükségem van a’ tsendességre’: A Lear király első magyar fordítása”

in: Demeter, Júlia (szerk.) A magyar színház születése : az 1997. évi egri konferencia előadásai

Miskolc, 2000, 254-268.

Kiss Zsuzsánna: „A másolat kompromisszuma és az újrateremtés szabadsága: A Lear király fordításának gondjairól”

Látó: A Romániai Írók Szövetsége és a Maros Megyei Tanács Szépirodalmi Folyóirata 7 , 1998, 54-84.

Kiss Zsuzsánna: „A Lear király magyar színpadtörténete: II. 1870-ig”

Látó: A Romániai Írók Szövetsége és a Maros Megyei Tanács Szépirodalmi Folyóirata 3, 1997, 72-84.

Kiss Zsuzsánna: „A Lear király magyar színpadtörténete I. 1838-ig”

Látó: A Romániai Írók Szövetsége és a Maros Megyei Tanács Szépirodalmi Folyóirata 2, 1997, 57-80.

Miner Márta: ”Uprooting Shakespeare: A Historical Survey of Early to Institutionalised Hungarian Shakespeare Translation”

in: Jana Bzochova-Wild (szerk.) “In double trust”: Shakespeare in Central Europe

Bratislava, 2014, 29-51.

Miner Márta: ”Tracing a Text of Identity: Hungarian Hamlet Poetry”

in: Ruth J. Owen (szerk.) The Hamlet Zone,

Newcastle upon Tyne, 2012, 31-43.

Márkus Zoltán: “Hungary.”

in: Michael Dobson és Stanley Wells (sorozatszerk.),  Will Sharpe és Erin Sullivan (tszerk.) Second Edition. The New Oxford Companion to Shakespeare.

Oxford, 2015,170-1.

Márkus Zoltán: “Two Merchants of Venice in Budapest: 1936 and 1940” 

in: Pikli Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet –  Ünnepi kötet Géher István 70. Születésnapjára.

Budapest, 2010, 214-220.

Márkus Zoltán: ”’The Embodied Genius’: Hamlet-Productions in Budapest during World War II.”

in:  Ittzés Gábor és Kiséry András (szerk.) Míves semmiségek/ Elaborate Trifles – Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára/ Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday

Piliscsaba, 2002, 91-105.

Matuska Ágnes: ”Variations on the Play Metaphor: Shakespeare’s Theatrum Mundi and its Hungarian Perspective”

in: Jana, Bzochová-Wild (szerk.) „In double trust” : Shakespeare in Central Europe

Bratislava, 2014, 118-128.

Nádasdy Ádám: „A csökkenő költőiség: Shakespeare műveinek fordításairól”

Criticai Lapok XIV:9-10, Budapest, 2005, 1-3., 3.

Paraizs Júlia: „Kisebb-nagyobb örömök: Arany János Shakespeare-fordításai a sajtó alá rendezés tükrében”

in: Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal : Egy rejtőzködő életmű újraolvasása

Budapest, 2015, 91-110.

Paraizs Júlia: „Számvetés Shakespeare-rel: Shakespeare-olvasatok magyar kutatók válogatásában”

Prae: irodalmi folyóirat  2014. november 4. (online publikáció: http://www.prae.hu/article/7801-szamvetes-shakespeare-rel )

Paraizs Júlia: „’Sándor ezért még hálás lesz nekem a túlvilágon’: A szövegrevízió mint a kulturális emlékezés alakzata Petőfi Shakespeare-fordításának fogadtatástörténetében.”

in: Gárdos Bálint; Péter Ágnes; Ruttkay Veronika; Timár Andrea; Vince Máté (szerk.) Idegen Költők – Örök Barátaink : Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben

Budapest, 2010, 219-244.

Paraizs Júlia: „Petőfi ‘aljassága’”

in: Deres Péter; Fisli Éva; Ruttkay Veronika; Somogyi Gyula (szerk.) Kétes terek : portus-antológia

Budapest, 2001, 93-115.

Pikli Natália: ”Teenagers in focus – classic/popular Shakespeare?: A case study of present-day Hungarian reception”

in: Bálint Gárdos; Ágnes Péter; Natália Pikli; Máté Vince (szerk.) Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory

Budapest, 2011

Reuss Gabriella: „Hiány, húzás és szerep egy 1838-as súgópéldányban és kulturális emlékezetünkben.: Egressy Gábor első magyar Lear királya Macready Learjének tükrében”

in: P Müller Péter; Balassa Zsófia; Görcsi Péter; Neichl Nóra (szerk.) Hiány, csonkítás, kihúzás, elhallgatás a drámában és a színpadon

Pécs, 2014, 95-109.

Reuss Gabriella: „’Készült a súgópéldány alapján’: Reflektorfényben a színházi szövegkönyv és a mai Shakespeare-recepció”

in: Kiss, Attila; Matuska, Ágnes (szerk.) Ki merre tart? : Shakespeare Szegeden 2007-2011

Szeged, 2013, 59-72.

Reuss Gabriella: ”(Re)Turning to Shakespeare or imitating the Shakespeare cult in Hungary?: The 19th century theatres of Gábor Egressy and W. C. Macready”

in: Kujawinska-Courtney, Krystyna; Moore Mercer, John (szerk.) The globalization of Shakespeare in the nineteenth century

Lewiston, 2003, 97-116.

Reuss Gabriella: ”The nineteenth century theatres of Gábor Egressy and William Charles Macready”

The AnaChronisT 2002, 129-150.

Reuss Gabriella: ”Veritas filia temporis or Shakespeare unveiled? Macready’s restoration of Shakespeare’s King Lear in 1834”

The AnaChronisT 2000 , 88-101.

Schandl Veronika: ”Doublespeak and Realism: Shakespeare Productions in Hungary in 1976”

in: Erica, Sheen; Isabel, Karremann (szerk.) Shakespeare in Cold War Europe

London, 2016, 85-98.

Schandl Veronika: ”Romeo with a baton : Tamás Major’s 1971 Budapest Romeo and Juliet production”

Shakespeare en devenir 2015 : 9 , 1-18. (online publikáció: https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=857 )

Schandl Veronika: „Major Tamás Shakespeare rendezései”

Theatron: Színháztudományi periodika  2013 : 1, 112-151.

Schandl Veronika: ”’So Berattle the Common Stages’: Metatheatricality and Polyfunctionality in Two Hungarian Shakespeare Productions”

in: Földváry, Kinga; Stróbl, Erzsébet (szerk.) Early Modern Communi(cati)ons : Studies in Early Modern English Literature and Culture

Newcastle upon Tyne, 2012, 283-303.

Schandl Veronika: ”’Then saw you not his face?’: Morphing images of ‘Hamlet the Hungarian’”

in: Balogné, Bérces Katalin; Földváry, Kinga; Schandl, Veronika (szerk.) Faces of English

Piliscsaba, 2011, 136-147.

Schandl Veronika: Shakespeare’s Plays on the Stages of Late Kádárist Hungary:Shakespeare Behind the Iron Curtain

Lewiston, Queenston, Lampeter, 2008

Schandl Veronika “Measuring the ‘Most Cheerful Barrack’: Shakespeare’s Measure for Measure in Hungary under the Kádár-regime (1964-1985)”

in: Josef, deVos; Paul, Franssen; Dirk, Delabastita (szerk.) Shakespeare and European Politics,

Newark, 2008, 158-169.

Szele Bálint: „Shakespeare-tragédiák a sajtó tükrében Székesfehérvárott”

in: Glavanovics A.; Szele Bálint (szerk.) Európai kultúra, narratívák, diskurzusok : a Budapest Fórum tanulmánykötete

Budapest, Székesfehérvár, 2010, 351-365.

Szele Bálint: „Öt emblematikus Shakespeare-előadás Székesfehérváron”

Bástya: A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola Antológiája  9, 2009, 56-71.

Szele Bálint: „Shakespeare-bemutatók Székesfehérváron”

in: Szele, Bálint (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek IX. Konferenciája : Kaposvár, 2008. október 2-4. : előadások

Budapest, 2009, 213-218.

Szele Bálint: „Magyar költők műfordításai – különös tekintettel Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításaira”

in: Jankovics József; Dobos István (szerk.) „A magyarságtudomány műhelyei” – A Doktoriskolák I. Konferenciájának kiadványai : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság konferenciája

Budapest, 2006 (online publikáció: http://hungarologia.net/wp-content/uploads/2012/08/Szele-Balint-dri2005.pdf )

Szele Bálint: „A magyar Shakespeare-fordítás története. Műfordítás-elméleti áttekintés 1785-től 2005-ig”

in: Klaudy Kinga; Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban : A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai I-II. (MANYE XV.)

Pécs, Miskolc, 2005, 433-437.

Szele Bálint: „Szabó Lőrinc töredékes Shakespeare-fordításai”

Bástya: A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola Antológiája 4 , 2006, 49-57.

SHAKESPEARE FOGADTATÁSA MAGYARORSZÁGON KÍVÜL, RECEPCIÓ, APPROPRIÁCIÓ

Bernáth András: „‘The moral perfection of this character’: Thomas’s Hamlet Opera and the Modern Reception of Shakespeare

in: Matuska, Ágnes; Kocic-Zámbó, Larisa (szerk.) Essays on the Medieval Period and the Renaissance : Things Old and NewNewcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2019, 91-111.

Minier Márta: „Claiming Shakespeare as ‘Our Own’”,

in: Marta Gibinska and Agnieszka Romanowska-Kowalska (szerk.) Shakespeare in Europe: History and Memory,

Krakkó, 2008, 177-185.

Minier Márta: ”A European Hamlet from 1929”

in: Pavel Drabek, Klara Kolinska and Matthew Nicholls (szerk.) Shakespeare and His Collaborators over the Centuries,

Newcastle upon Tyne, 2008, 185-202.

Márkus Zoltán: ”Historicising Appropriability: Hybrid Shakespeare and the Challenges of History”

Cahiers Élisabéthains 99:1, 2019, 56-65.

Márkus Zoltán: ”The (Un)timeliness os Shakespeare’s Hibridity”

in: Panka, Dániel; Pikli, Natália; Ruttkay, Veronika (szerk.) Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi

Budapest, 2018, 258-264.

Márkus Zoltán: ”Unser Shakespeare in 1940”

in: Heidi Brayman, Jesse M. Lander és Zachary Lesser (szerk.) The Book in History, the Book as History: New Intersections of the Material Text”

New Haven, 2016, 325-339.

Márkus Zoltán: ”Shakespeare in Quotation Marks”

in: Bruce R. Smith (szerk.) The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare. Vol.II: The World’s Shakespeare 1660 –  Present

Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 1694-96.

Márkus Zoltán: ”Kott in the West”  

in: Hugh Grady (szerk.) Empson, Wilson Knight, Barber, Kott.  Great Shakespeareans: Vol. XIII.

London, Continuum, 2012, 153-174.

Márkus Zoltán: “Speaking ‘The Voice of England’: Shakespeare Quotations as Cultural Appropriations in London during World War II” 

in: Hites Sándor és Török Zsuzsa (szerk.) Építész a kőfejtőben – Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára

Budapest, 2010, 113-123.

Márkus Zoltán: “Shakespeare in the Jewish Cultural Association of Berlin during the Third Reich (1933-41)”  

in: Richard Fotheringham, Christa Jansohn, és R.S. White.  (szerk.) Shakespeare’s World/World Shakespeares: The Selected Proceedings of the International Shakespeare Association World Congress Brisbane, 2006

Newark, 2008, 130-139.

Márkus Zoltán: “Performance Studies: A Nemzetközi Platform”   

in: Géher István és Tabi Katalin (szerk.) Látszanak, mert játszhatók: Shakespeare a színpad tükrében.

Budapest, 2007, 10-22.

Márkus Zoltán: “Shakespeare kisajátítása: ‘Appropriation’ a Shakespeare-tudományban”

Filológiai Közlöny LI, 3-4, 2005, 189-196.

Márkus Zoltán: “Berlino e Budapest: gli Amleti dell’Europa in guerra” [eredeti cím: “Hamlets in Warring Europe: Hamlet-productions in Berlin and Budapest during World War II.”]  ford. Maddalena Pennacchia. In: Maria Del Sapio Garbero (szerk.) La traduzione di Amleto nella cultura europea.

Velence, 2002, 61-75.

Márkus Zoltán: ”’The Embodied Genius’: Hamlet-Productions in Budapest during World War II”

in:  Ittzés Gábor és Kiséry András (szerk.) Míves semmiségek/ Elaborate Trifles – Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára/ Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday

Piliscsaba, 2002, 91-105.

Paraizs Júlia: ”Received Text versus Authentic Text: Late Eighteenth-Century Choices in Editing Shakespeare: The Case of George Steevens”

The AnaChronisT, 2006, 101-114.

Schandl Veronika: ”Travels in time and space: Shakespeare and European translations”

Journal of Adaptation in Film & Performance  1, 2010, 103-106.

Schandl Veronika: ”Stars with trains of fire: Victor Ian Frunza’s Hamlet in the Western Railway Station of Budapest”

in: Rouse, Andrew C; Szamosi, Gertrúd; Vöő, Gabriella (szerk.) CrosSections Volume 2 : Selected Papers in Literature and Culture from the 9th HUSSE Conference

Pécs, 2010, 67-73.

SHAKESPEARE ÉS A KORA ÚJKORI KULTÚRA

Bernáth, András: ”The Fox, the Donkey and the Mole: Animal Symbols in English Renaissance Drama”

in: Szirmai, Éva; Tóth, Szergej; Újvári, Edit (szerk.) Állati jelek, képek és terek. 2. kötetSzegedi Egyetemi Kiadó, 2018, 255-270.

Kiséry András: “Scandals: Essex, Cobham, and Others”

in: Bruce Smith (szerk.) The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare, Vol. I: Shakespeare’s World

Cambridge, 2016, 1015-21.

Matuska Ágnes: „Udvari és populáris kultúra a kora modern Angliában: A kutatás elméleti alapvetései és dilemmái”

Hungarológiai Közlemények 17, 2016, 1-13.

N. Streitman Krisztina: ”William Kemp, Shakespeare’s Star Comedian, Morris Dancers, and Robin Hood: Emblematic Images of the Body”

Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies, 2014, 50-61

N. Streitman Krisztina: ”William Kemp and Popular culture: Reality and Role in Elizabethan Popular Culture”

in: Földváry Kinga, Stróbl Erzsébet (szerk.) Early Modern Communi(cati)ons: Studies in Early Modern English Literature and Culture
Newcastle upon Tyne, 2012, 152-176.

N. Streitman Krisztina: „William Kemp and foolery”

in: Nagy Balázs (szerk.) Középkori mozaik.

Budapest, 2010, 149-180.

N. Streitman Krisztina: „William Kemp híres morris tánca naplóján keresztül”

in: Frank, Tibor; Károly, Krisztina (szerk.) Anglisztika és amerikanisztika : Magyar kutatások az ezredfordulón

Budapest, 2009, 133-142.

N. Streitman Krisztina: ”The clown’s spheres of activity in the Elizabethan world William Kemp, a lifelong wanderer”

in: Tóth, József Péter; Kovács, László (szerk.) Határsávok 2003-2004

Szombathely, 2006, 239-278.

Nyusztay Iván: ”The ‘Piece of Work’ and the ‘Quintessence of Dust’: The elevation and depreciation of man is the Renaissance”

Hungarian Journal of English and American Studies 11 : 1, 2005, 133-150.

Pikli Natália: „A shakespeare-i hypertext: populáris dráma korabeli szövegek és képek hálójában”

Sic Itur Ad Astra 68, 2019, 45-76.

Pikli Natália: ”Remember Jephthah, Forget the Hobby-Horse: Ballad, Proverb, Song, and Play in Shakespeare’s World”

in: Panka, Dániel; Pikli, Natália; Ruttkay, Veronika (szerk.) Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi

Budapest, 2018, 285-295.

Pikli Natália: ”‘As for that light hobby-horse, my sister’: Shakespearean Influences and Popular Discourses in Blurt Master Constable”

Shakespeare Survey 70, 2017, 259-271.

Pikli Natália: „A kora újkori populáris kultúra változatai Angliában”

Hungarológiai Közlemények XLII:2, 2016, 14-27.

Pikli Natália: „Shakespeare a karnevál tükrében”

in: Frank, Tibor; Károly, Krisztina (szerk.) Az angol tudománya: 125 éves az egyetemi angol szak, 1886-2011

Budapest, 2013, 96-105.

Pikli Natália: ”Forgotten and Remembered: The Shakespearean Hobby-horse and Circulations of Cultural Memory”

in: Földváry, Kinga; Stróbl, Erzsébet (szerk.) Early Modern Communi(cati)ons : Studies in Early Modern English Literature and Culture

Newcastle upon Tyne, 2012, 177-202.

Pikli Natália: „Elfelejtve/megidézve: a shakespeare-i vesszőparipa (hobby-horse) a kulturális emlékezet tükrében”

in: Ruttkay, Veronika; Gárdos, Bálint; Timár, Andrea (szerk.) Ritka művészet: írások Péter Ágnes tiszteletére [Rare device: writings in honour of Ágnes Péter]

Budapest, 2011, 261-278.

Turi Zita: ”Medieval and Early Modern Pageantry in Contemporary British Culture”

in: Zsolt, Győri; Gabriella, Moise (szerk.) Travelling around Cultures : Collected Essays on Literature and Art

Newcastle upon Tyne, 2016, 212-228

Turi Zita: ”The Ship of Fools Tradition in Early Modern England: its Performative Origins and Presence on the English Renaissance Stage”

Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, Disszertáció, 2014

Turi Zita: ”Vessels of Passage: Reading the Ritual of the Late-Medieval Ship of Fools”

Forum 17, Edinburgh 2013

Turi Zita: „A bolondok roppant színpada: A bolondok hajója és az Erzsébet/Jakab-korabeli dráma”

in: Kiss, Attila; Matuska, Ágnes (szerk.) Ki merre tart? : Shakespeare Szegeden 2007-2011

Szeged, 2013,139-153.

Turi Zita: ”Playwright, Space and Place in Early Modern Performance: Shakespeare and Company”

Sixteenth Century Journal 2013, 157-158.

Turi Zita: „A kozmikus ‘theatrum’: Shakespeare drámáinak középkori eredete”

Credo: Evangélikus Műhely 2012/1 : XVIII, 60-62.

Turi Zita: “’Border Liners’: The Ship of Fools Tradition in Sixteenth-Century England”

Trans: Revue de la Littérature Générale et Comparée 2010/10, 1-9.

Zámbóné Kocic Larisa: ”Educated Shrews: Shakespeare, Women’s Education and Its Backlash”

HAL-SHS. Archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société 2019, halshs-02269001 (online publikáció: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02269001/document)

SHAKESPEARE ÉS A SZÍNHÁZ

Cseicsner Otília: „Királydráma-maraton”

in: Pikli Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet: ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára = Who to believe expecting what: writings for István Géher on his 70th birthday

Budapest, 2010.

Cseicsner Otília: ”Shakespeare the Dramaturge”

in: Pavel Drábek, Klára Kolinská és Matthew Nicholls: Shakespeare and His Collaborators over the Centuries,

Newcastle upon Tyne, 2008.

Cseicsner Otília: „Az iszonyat krónikái. Angol bosszúdrámák magyar színpadon”

Színház, 2007.

Cseicsner Otília: „A gardénia illata. A Royal Shakespeare Company Jakab-kori sorozata”

Zsöllye, 2003.

Kiséry András: “’Learning to talk: note-taking from the stage and the birth of English conversation’ forthcoming in Rethinking Theatrical Documents in Shakespeare’s England”

in: Tiffany, Stern (szerk.) The Arden Shakespeare, 2020, 155-174.

Kiss Attila: „Demetaphorization, Anatomy, and the Semiotics of the Reformation in Early Modern Revenge Tragedy”

Studia Anglica Poznaniensia 53 : 1, 2018, 177-201.

Kiss Attila: “Walking Anatomies:” Violence and Dissection on the Early Modern English Stage

in: Földváry, Kinga; Stróbl, Erzsébet (szerk.) Early Modern Communi(cati)ons : Studies in Early Modern English Literature and Culture

Newcastle upon Tyne, 2012, 222-242.

Kiss Attila: Contrasting the early modern and the postmodern semiotics of telling stories: why we perform Shakespeare’s plays differently today

Lewiston, Queenston, Lampeter, 2011.

Kiss Attila: Double anatomy in early modern and postmodern drama

Szeged, 2010.

Minier Márta és Lily Kahn: ”Introduction: (Re)Translations: Diachronic and Synchronic Perspectives on Giving New Voice to
Shakespeare”

in: Minier Márta és Lily Kahn (szerk.) Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, 16:1, 2017, 9-12.

Minier Márta: ”Questioning the ’Of’ in Performance-as-translation: Multimedia as a subtext in the 2003 Pécs Hamlet”

in: Minier Márta és Lily Kahn (szerk.) Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, 16:1, 2017, 89-108.

Márkus Zoltán: “Shakespeare Performance Studies” 

in: Szlukovényi Katalin (szerk.) “Úgyse Hiába”: Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére.

Budapest, 2013, 260-269.

Matuska Ágnes: „Theatrum Mundi az angol reneszánsz színpadon: jelenlét, távollét és játék”

in: Kérchy, Vera (szerk.) Színház, jelentés, emlékezet

Szeged, 2013,17-24.

Matuska Ágnes: ”Shaping the Spectacle: Faking, Making and Performing Reality through Shakespeare”

in: Rui, Carvalho Homem (szerk.) Relational Designs in Literature and the Arts : Page and Stage, Canvas and Screen

Amsterdam, 2012, 43-56.

Matuska Ágnes: ”Exploring Versions of Reality: Multimedia and Theatre in Contemporary Adaptations of Shakespeare

in: Ljiljana, Subotić; Ivana, Živančević Sekeruš (szerk.) Susret Kultura: Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum. I. Susreti kultura i medijisusreti kultura i teatar i film 

Novi Sad, 2010, 11-16.

Matuska Ágnes: „Világ az egész színház: a színház-metafora változásai az Erzsébet-kori Angliában”

in: Szalma, József (szerk.) A magyar tudomány napja a Délvidéken

Novi Sad,  2009, 317-327.

N. Streitman Krisztina: „A színház körüli harcok Shakespeare korában”

Nyelvvilág 15, 2014, 81-88.

Paraizs Júlia: „Lőpor-évad a Royal Shakespeare Companyban”

Színház 39 : 1, 2006, 55-58.

Paraizs Júlia: „Shakespeare-drámák angol színpadon”

Színház 38 : 8, 2005,  57-64.

Reuss Gabriella: „Akarsz-e játszani halált?”: Shakespeare-i halál-ábrázolások a tizenkilencedik századi színpadon és a súgópéldányban

in: Almási Zsolt; Fabiny Tibor; Pikli Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében : 400 éves jubileum

Budapest, 2017, 173-187.

Reuss Gabriella: ”The Genesis of Macready’s Mythical Lear: the New Tragic Lear, according to his 1834 Promptbook”

Shakespeare en devenir 10: 1, 2016, 1-25 (online publikáció: https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=839 )

Reuss Gabriella: „’Készült a súgópéldány alapján’: Reflektorfényben a színházi szövegkönyv és a mai Shakespeare-recepció”

In: Kiss, Attila; Matuska, Ágnes (szerk.) Ki merre tart? : Shakespeare Szegeden 2007-2011

Szeged, 2013, 59-72.

SHAKESPEARE ÉS A MODERN MÉDIA

Almási Zsolt: ”ePublications and Shakespeare Studies: Much Ado About Nothing”

in: Matuska, Ágnes; Kocic-Zámbó, Larisa (szerk.) Essays on the Medieval Period and the Renaissance: Things Old and New

Newcastle upon Tyne, 2019, 61-74.

Almási Zsolt: „A gépi szövegelemzés episztemológiai státuszáról: Kvantifikáció és spekuláció”

in: Panka, Dániel; Pikli, Natália; Ruttkay, Veronika (szerk.) Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi

Budapest, 2018, 1-9.

Almási Zsolt: „Shakespeare az anglisztika képzésen: autenticitás, szövegváltozatok és a digitális fordulat”

in: L.Varga Péter; Molnár Gábor Tamás; Palkó Gábor (szerk.) Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben

Budapest, 2018, 148-167.

Almási Zsolt:  ”Szöveg az olvasónak: Kvantitatív módszerek és digitális Shakespeare-filológia”

Magyar Tudomány 177:2016/11, 1286-1291.

Almási Zsolt: „Az internet és a Shakespeare-kutatás: Szakmai blogok és adatbázisok”

Credo: Evangélikus Műhely XVIII: 2012/2, 30-38., 9.

B. Streitmann Ágnes: „Shakespeare, a forgatókönyvíró”

Tempevölgy: Kultúra Művészet Tudomány VI: 3, 2014, 62-70.

B. Streitmann Ágnes: ”The Survival of the Poetic Mode in Postmodern Filmic Language: Michael Almereyda’s Hamlet”

Focus: Papers In English Literary And Cultural Studies 2014, 75-83.

B. Streitmann Ágnes: ”How to Use Shakespeare Films in Education to Speak About Values”

Journal De L’association Comenius / Journal Of The Comenius Association 22, 2013, 23-29.

B. Streitmann Ágnes: „Értékközvetítő posztmodern Shakespeare-filmek egy élményközpontú világban”

Katolikus Pedagógia: Katolikus Pedagógiai Tanszéki Folyóirat / Nemzetközi Neveléstudományi Szakfolyóirat 2: 3-4, 2013, 96-105.

B. Streitmann Ágnes: ”’Art Thou Base, Common and Popular?’ Millennial Shakespeare Films Straddling the High/Low Divide”

ELTE BTK, Doktori disszertáció, 2011.

B. Streitmann Ágnes: „Multikulturális Shakespeare-filmek a magyar mozikban”

in: Frank, Tibor; Károly, Krisztina (szerk.) Anglisztika és amerikanisztika: Magyar kutatások az ezredfordulón

Budapest, 2009, 123-132.

B. Streitmann Ágnes: ”Bardolatry or Parody?: Popular Cinematic Reconceptualization of the Shakespearean Drama”

Angolpark, 2008, 1-10. (online pubikáció: http://seas3.elte.hu/angolpark/Texts/tanulmanyok/StreitmannAgnes_BardolatryAndParody.pdf )

B. Streitmann Ágnes: „Hódolat vagy paródia? Posztmodern Shakespeare- filmadaptációk az ezredvégen”

Apertúra: Filmelméleti és Filmtörténeti Online Szakfolyóirat 2: 4, 6, 2007

Földváry Kinga: ”Fragmented Shakespeare in SF TV: The Case of Westworld”

Foundation: The International Review of Science Fiction 48.3: 134, 2019, 8-18.

Földváry Kinga: ”The Tyrant’s Heart: Hungarian pseudo-history in a pseudo-Shakespearean adaptation”

Journal of Adaptation In Film & Performance 11: 2, 2018, 153-164.

Földváry Kinga: „Élet és/vagy halál? Megváltozott befejezések Shakespeare-adaptációkban”

in: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum

Budapest, 2017, 159-172.

Földváry Kinga: ”Ghost Towns and Alien Planets: Variations on Prospero’s Island”

in: Sarah, Hatchuel; Nathalie, Vienne-Guerrin (szerk.) Shakespeare on Screen: The Tempest and Late Romances

Cambridge, 2017, 251-268.

Földváry Kinga: ”Popular Media and the Future of the Shakespearean Canon”

Hradec Králové Journal of Anglophone Studies 3: 2, 2016, 55-62.

Földváry Kinga: ”Serial Shakespeare – The Case of Star-Crossed (2014)”

Between 6: 11, 2016.

Földváry Kinga: ”Shakespeare and the English-Speaking Cinema. Russell Jackson.”

Sixteenth Century Journal 46: 4, 2015, 569-569.

Földváry Kinga: ”Mirroring Othello in genre films: A Double Life and Stage Beauty”

in: Sarah, Hatchuel; Nathalie, Vienne-Guerrin (szerk.) Shakespeare on Screen: Othello

Cambridge, 2015, 177-194.

Földváry Kinga: ”From Cycles to Series—Shakespeare’s History Plays Adapted to the Small Screen”

Focus: Papers In English Literary And Cultural Studies 2014, 84-96.

Földváry Kinga: ”Irodalmi adaptációk – Shakespeare, a legitim szerző és pop-kulturális ikon”

Filmszem: Filmelméleti És Filmtörténeti Online Folyóirat 4: 1, 2014, 37-47.

Földváry Kinga: ”Lear királyné száriban – Life Goes On”

in: Kiss, Attila; Matuska, Ágnes (szerk.) Ki merre tart?: Shakespeare Szegeden 2007-2011

Szeged, 2013, 179-192.

Földváry Kinga: ”Postcolonial hybridity: The making of a Bollywood Lear in London”

Shakespeare 9: 3, 2013, 304-312.

Földváry Kinga: ”’Brush up your Shakespeare’: Genre-Shift from Shakespeare to the Screen”

in: Sarah, Annes Brown; Robert, I. Lublin; Lynsey, McCulloch (szerk.) Reinventing the Renaissance: Shakespeare and his Contemporaries in Adaptation and Performance

Houndmills in Basingstoke, 2013, 47-62.

Földváry Kinga: „Shakespeare Bollywoodban”

Filmszem: Filmelméleti És Filmtörténeti Online Folyóirat 2: 4, 2012, 5-13.

Földváry Kinga: ”Much Ado about Something? Shakespeare for the New Millennium”

in: Földváry, Kinga; Almási, Zsolt; Schandl, Veronika (szerk.) HUSSE10-LitCult: Proceedings of the HUSSE10 Conference: Literature & Culture volume

Debrecen, 2011, 296-301.

Földváry Kinga: ”’Brush up your Shakespeare’: Shakespeare-adaptációk műfaja négy Makrancos hölgy tükrében”

Apertúra: Filmelméleti és Filmtörténeti Online Szakfolyóirat 2: 4, 2007. (online publikáció: http://apertura.hu/2007/nyar/foldvary )

Hargitai Márta: ”Hitchcock’s Macbeth”

in: Jászay, Dorottya; Velich, Andrea (szerk.) Film and Culture

Budapest, 2016, 87-109.

Kiséry András: „A néma e. Orson Welles és Shakespeare.”

Metropolis: filmelméleti és filmtörténeti folyóirat 2000/2, 38-56.

Matuska Ágnes: „Mediatizált világok teremtése: Shakespeare-drámák aktualizációjának kérdése két filmes adaptációban”

Hungarológiai Közlemények 45 : 3, 2014, 146-161.

Matuska Ágnes: „A shakespeare-i közönségbevonás filmes vetületei”

Filológiai Közlöny 53 : 3-4, 2007,165-178.

SHAKESPEARE, FILOZÓFIA, TEOLÓGIA

Almási Zsolt: ”Be not ye of that sect of Philosophers called Pirhonici?: Caninius and Pyrrhonian Scepticism”

in: Almási, Zsolt; Mike, Pincombe (szerk.) New Perspectives on Tudor Cultures

Newcastle upon Tyne, 2012, 20-34.

B. Streitmann Ágnes: „Shakespeare és a multikulti világ”

Fiatal, Katolikus Igen 19: 1, 2007, 28-29.

Bernáth András: „Szerep és identitás Shakespeare drámáiban”

in: Szirmai, Éva; Újvári, Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája: tanulmányok

Szeged, 2011, 105-121.

Dávidházi Péter: ”The Ways of God and Shakespeare: Cult and Criticism in Pope’s Defensive Arguments”

in: Veera, Rautavuoma; Urpo, Kovala; Eeva, Haverinen (szerk.) Cult, Community, Identity

Jyväskylä, 2009, 37-58.

Dávidházi Péter: ”’He drew the Liturgy, and Framed the Rites’: The Changing role of Religious Disposition in Shakespeare’s Reception”

Shakespeare Survey 54, 2001, 46-56.

Fabiny Tibor: „Sámson haja előbb-utóbb mindig nőni kezd”: Shakespeare és a vallás”

Szcenárium. A Nemzeti Színház Művészeti Folyóirata 2:6, 2014, 11-26.

Fabiny Tibor: ”Hymen’s Truth: ’Atonement from Shakespeare to Tyndale and from Tyndale to Shakespeare”

in: Földváry, Kinga; Stróbl, Erzsébet (szerk.) Early Modern Communi(cati)ons : Studies in Early Modern English Literature and Culture

Newcastle upon Tyne, 2012, 132-151.

Fabiny Tibor: „Theodráma és maszkabál. Luther és Shakespeare”

in: Pikli Natália (ed.), Kinek teszel milyen hite who to believe expecting what. Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára,

Budapest, 2010, 125–135.

Fabiny Tibor: ”The Strange Acts of God: The Hermeneutics of Concealement and Revelation in Luther and Shakespeare”

Dialog-A Journal of Theology 45:1, 2006, 44-54.

 Fabiny Tibor:”Brothers as Doubles: Birthright and rivalry a ‘brothers’ in Genesis and Shakespeare”

in: Ittzés, Gábor; Kiséry, András (szerk.) Míves semmiségek – Elaborate trifles : Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára – Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday

Piliscsaba, 2002, 35-47.

Fabiny Tibor: “Reformation Apocalypse and Shakespearean Tragedy”

in: Tibor Fabiny (ed.) ’What, Then, Is Time? Responses in English and American Literature, Pázmány Papers in English and American Studies Vol 1, Piliscsaba,  2001, 110–124.

Fabiny Tibor: “Literature: A New paradigm of Biblical Interpretation?

in: Tibor Fabiny (ed.) The Bible in Literature and Literature in the Bible

Budapest, Centre for Hermeneutical Research, 1999, 11–29.

Fabiny Tibor:Rota Fortunae and the Symbolism of Evil in Shakespearean Tragedy”

Journal of Literature and Theology 3:3, 1989, 319–330.

Füzessy-Bonácz Ágnes: „Shakespeare ‘hamis’ újplatonizmusa”

in: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum

Budapest, 2017, 61-71.

Kállay Géza: ”Samuel Taylor Coleridge’s Willing Belief in the Logos of Shakespeare and „The Rime of the Ancient Mariner””

The AnaChronisT 18: 1, 2018, 8-16.

Kállay Géza: „’S ha kételkedem, akkor bizonyíts’: A shakespeare-i ismeretelmélet metafizikai vonatkozásai”

in: Panka, Dániel; Pikli, Natália; Ruttkay, Veronika (szerk.) Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi

Budapest, 2018, 188-197.

Kállay Géza: „’Játszóhely az egész világ’: Shakespeare (1564-1616) titka”

Magyar Tudomány 177: 2016/10, 2016, 1218-1229.

Kállay Géza: „’…Szövegedre mástól kell kommentár?’ Shakespeare metafizikai olvasata: Emmanuel Lévinas, Macbeth és a mai Shakespeare-kritika”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 27: 3, 2014, 27-48.

Kállay Géza: „Kierkegaard és Shakespeare: bűn és tragikum”

Laokoón: Művészetfilozófiai Folyóirat 2013: 9, 2013.

Kállay Géza: „’Forrásból ered a nagy folyó is’: Shakespeare forrásainak tartománya Wittgenstein felől”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 25: 3, 2012, 58-77.

Kállay Géza: „Családi hasonlóság: Berkeley, Swift, Shakespeare, Wittgenstein”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 16: 12, 2003, 43-51.

Kállay Géza: Nem puszta kép: Shakespeare és Wittgenstein

Budapest, 2002.

Kállay Géza: „’Mondjuk hát: melyitek szeret leginkább…’: Lear király, Szent Ágoston, Wittgenstein és a semmi”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 14: 6, 2001, 23-37.

Kállay Géza: „’Tőr az, amit ott látok?’: Macbeth tőre Wittgenstein előtt

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 14: 12, 2001, 20-39.

Kállay Géza: Nem puszta tett: Filozófia, Irodalom, Shakespeare

Budapest, 1999.

Kállay Géza: ”’The eye of man hath not heard…’: Fundemental Measurements from St Paul to Shakespeare’s Bottom”

The AnaChronisT 4, 1998, 1-30.

Szőnyi György Endre: “’Contending with the Fretful Element’: Shakespeare and the (Gendered) Great Chain of Being”

Gender Studies 11:1, 2013, 1-22., 22.

Szőnyi György Endre: ”Frances A. Yates: Shakespeare’s Last Plays. A New Approach; The Occult Philosophy in the Elizabethan Age”

in: Helikon Irodalomtudományi Szemle 31:1, 1985, 110-113., 4.

SHAKESPEARE-I MŰFAJOK. KRITIKAI MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS POÉTIKA

Bernáth András: „Az újhistorizmus bírálata, avagy mi az etika mércéje Shakespeare-nél és mai kritikusainál?”

Helikon Irodalomtudományi Szemle 1-2, 1998, 183-193.

Dávidházi Péter: ”Redefining Knowledge: An Epistemological Shift in Shakespeare Studies”

Shakespeare Survey 66, 2013, 166-176.

Dávidházi Péter: „’Shakspere után’. Egy rejtélyes műfordítás nyomában”

Filológiai Közlöny 52: 3-4, 2006, 197-206.

Dávidházi Péter: ”Voicing the Distant: Shakespeare and Russian Modernist Poetry”

Translation And Literature 15: 1, 2006, 122-129.

Dávidházi Péter: ”Weimar, Shakespeare and the Birth of Hungarian Literary History”

in: Ina, Schabert (szerk.) Shakespeare Jahrbuch

Bochum, 2005, 98-118.

Dávidházi Péter: The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective

London, 1998.

Dávidházi Péter: ”The Rhetoric of Apology in Early Shakespeare Criticism”

in: Novák, György (szerk.) HUSSE Papers 1995. Proceedings of the Second Conference of HUSSE, Szeged, 1995, 175-182.

Dávidházi Péter: ”Ecrire le pélerinage littéraire: visiteurs au tombeau de Shakespeare”

in: Tverdota, György (szerk.) Écrire le voyage

Paris, 1994, 45-52.

Dávidházi Péter: ”’Cult and Criticism: Ritual in the European Reception of Shakespeare”

in: Dávidházi, Péter; Karafiáth, Judit (szerk.) Literature and Its Cults an Athropological Approach: (La littérature et ses cultes: Approche anthropologique)

Reston, 1994, 29-45.

Dávidházi Péter: ”The Journey through Boundaries: The Significance of Pilgrimage in the Shakespeare Cult”

in: Bauer, Roger; Fokkema, Douwe (szerk.) Space and boundaries: Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association: Espace et frontières: Actes du XIIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée

München, 1990, 585-590.

Dávidházi Péter: ”Cult and Criticism: Ritual in the European Reception of Shakespeare”

Neohelicon 17: 1, 1990, 59-78.

Fabiny Tibor: „A szem mint metafora Shakespeare tragédiáiban”

in: Fabiny, Tibor (szerk.) Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok

Budapest, 2009, 95-108.

Fabiny Tibor és U. Németh Jenő: “Les histories tragiques”

in: Tibor, Klaniczay; Eva, Kuschner (directeurs) L’Époque de la Renaissance (1400–1600) A Comparative History of Literatures in European Languages. Tome IV: Crises et Essors Nouveaux (1560–1610)

Amsterdam/Philadelphia, 2000, 579–595.

Fabiny Tibor: „A shakespeare-i tragédia és komédia komplementaritása”

Látó, 1994/3, 97–105.

Gellért Marcell: Shakespeare illúziók nélkül, avagy tragédia kontra teória

Egyetemi doktori disszertáció, ELTE, 1994

Kállay Géza: ”What is a (Shakespearean) Source?”

Hungarian Journal of English And American Studies 18: 1-2, 2012, 317-329.

Kállay Géza: „Van-e paradigmaváltás a Shakespeare-kutatásban a 21. század elején?”

Filológiai Közlöny 53: 3-4, 2007, 143-152.

Kiss Attila Atilla, „Matuska Ágnes: Előszó: Ki merre tart a magyar Shakespeare-kutatásban?”

Filológiai Közlöny 53 : 3-4, 2007,141-142.

Matuska Ágnes: „’Totus mundus…’: A színház-metafora középkori és reneszánsz elemei Shakespeare drámáiban”

In: Herczeg, Tamás (szerk.) Emlékkonferencia. Shakespeare 400. Szabadtéri Játékok 85

Szeged, 2016, 21-29.

Matuska Ágnes: „Variations on the Play Metaphor: Shakespeare’s Theatrum Mundi and its Hungarian Perspective”

In: Jana, Bzochová-Wild (szerk.) „In double trust” : Shakespeare in Central Europe

Bratislava, 2014, 118-128.

Ivan Nyusztay: „Shakespeare’s Momentary Lapses of Reason: The Paradox and the Absurd”

The AnaChronisT  18/2 , 2018, 430-441.

Katalin Palkóné Tabi: ”Family Issues in Shakespeare”

Journal de l’Association Comenius/ Journal of the Comenius Association  26 : 26, 2017, 18-20.

Pikli Natália: The Prism of Laughter: Shakespeare’s ‘very tragical mirth’ (monográfia, tárgyalt művek: Titus Andronicus, Tévedések vígjátéka, III. Richárd, IV. Henrik, Lear király; karnevál- és nevetéselméletek)

Saarbrücken, 2009, 162.

Szőnyi György Endre: „Kortársaink-e Shakespeare románcai?”

Szcenárium. A Nemzeti Színház Művészeti Folyóirata 2:6, 2014, 27-41.

Szõnyi György Endre: „Shakespeare és a kulturális reprezentációk elmélete”

Filológiai Közlöny 53:3-4, 2007, 153-164., 12.

Szőnyi György Endre: „Az újhistorizmus és az amerikai Shakespeare-kutatás”

Helikon Irodalomtudományi Szemle 44:1-2, 1998, 11-33., 23.

Szőnyi György Endre: „Az ‘új historizmus’ és a mai amerikai Shakespeare-kutatás”

in: Fabiny, Tibor; Geher, István (szerk.) Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet: a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa

Budapest, 1988, 55-71., 17.

SHAKESPEARE ÉS IKONOGRÁFIA

Dávidházi Péter: „Könyvtár, múzeum, szentély. A Folger Shakespeare Library szimbolikus jelentése”

Látó (Budapest) V: 3, 1994, 145-153.

Fabiny Tibor (szerk.): „’Megvakult szülők – látó gyermekek’ A ‘szem’ mint metafora Shakespeare tragédiáiban”

in: Fabiny Tibor ; Pál József; Szőnyi György Endre (szerk.) Credo, 1999, 76–86.

Fabiny Tibor: A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare

Szeged, 1998

Fabiny Tibor: “The Eye’ as a Metaphor in Shakespearean Tragedy”

in: Katalin, Kürtösi; József, Pál (szerk.) Celebrating Comparativism. Papers offered for György M. Vajda and István Fried

Szeged, 1994, 461–78.

Fabiny Tibor: “Literature and Emblems New Aspects in Shakespeare Studies”

Shakespeare and the Emblem, Szeged, 1984, 7–55.

Fabiny Tibor: “Theatrum Mundi and the Ages of Man”

Shakespeare and the Emblem,1984, 273–336.

Fabiny Tibor: “Veritas Filia Temporis. The Iconography of Time and Truth in Shakespeare”

Acta Litteraria, 1984, 61–98.

Fabiny Tibor: “Ripeness is All The Wheel of Time as a System of Imagery in Shakespeare’s Dramas”

Papers in English and American Studies 2, Szeged, 1982, 153–93.

Földváry Kinga: ”Medieval Heroes, Shakespearean Villains – Modern Saints?”

in: Simonkay, Zsuzsanna; Nagy, Andrea (szerk.) Heroes and Saints: Studies in Honour of Katalin Halácsy

Budapest, 2015, 269-282.

Földváry Kinga: ”’The Apparel oft Proclaims the Man’: The Motif of Clothing in Hamlet”

in: Kathleen, E Dubs (szerk.) “Now you see it, now you don’t”: Hiding and Revealing in Text and Performance

Piliscsaba, 2006, 42-50.

Földváry Kinga: ”’Félre ezen toldalékokkal’?: A ruha-motívum Shakespeare három tragédiájában”

in: Kiss, Attila; Géher, István (szerk.) Az értelmezés rejtett terei: Shakespeare-tanulmányok

Budapest, 2003, 93-109.

Hargitai Márta: ”Time, Timing and Time Gaps in Macbeth and The Tempest: Prospero’s Island as Bank and Shoal of Time”

in: Ruttkay, Veronika; Gárdos, Bálint (szerk.) HUSSE 11: Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English

Budapest, 2014, 213-223.

Hargitai Márta: ”A természetfeletti ábrázolása Shakespeare Szentivánéji álom, Macbeth és A vihar című drámájában és Fuseli Shakespeare-illusztrációin”

in: Frank, Tibor; Károly, Krisztina (szerk.) Az angol tudománya: 125 éves az egyetemi angol szak, 1886-2011

Budapest, 2013, 161-168.

Kállay Géza: ””Ha megful a fuldokló rend …”: a rend fogalma Shakespeare drámáiban”

Café Bábel 1: 1, 1991, 55-64.

Kiséry András: “Emblems of the Polity: The wounds of rhetoric and of the body politic in Shakespeare’s Rome”

in: Rowland Wymer and György E. Szőnyi (szerk.) The Iconography of Power. Ideas and Images of Rulership on the English Renaissance Stage.

Szeged, 2000, 161-179.

Kiss Attila: ”Demetaphorization, Anatomy, and the Semiotics of the Reformation in Early Modern Revenge Tragedy”

Studia Anglica Poznaniensia  53 : 1, 2018, 177-201.

Kiss Attila : ”Demetaphorization on the Early Modern Emblematic Stage”

In: Tóth, Sára; Kókai, Nagy Viktor; Marjai, Éva; Mudriczki, Judit; Turi, Zita; Arday-Janka, Judit (szerk.) Szólító Szavak – The Power of Words : Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára – Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday

Budapest, 2015, 295-304.

Kiss Attila: „Vérszemiotika: a test kora modern és posztmodern színházai”

Jelenkor: Irodalmi és művészeti folyóirat, 48 : 6, 2005, 619-632.

Kiss Attila: ”The Semiography of Representational Techniques in Early Modern and Postmodern Drama”

in: Sabine, Coelsch-Foisner; György, E. Szőnyi (szerk.) „Not of an Age, but for All Time” : Shakespeare across Lands and Ages: Essays in Honour of Holger Klein on the Occasion of His 66th Birthday

Wien, 2004,123-136.

Kiss Attila: „Szó vagy kép?: reprezentációs technikák szemiográfiája a kora modern és posztmodern drámában”

in: Kiss, Attila; Szőnyi, György Endre (szerk.) Szó és kép : a művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája: tanulmányok

Szeged, 2003, 21-32.

Kiss Attila: ”The Iconography of Violence in English Renaissance Tragedy: A Semiotic Approach”

in: Kiss, Attila (szerk.) Iconography in Cultural Studies : papers from the international conference „Iconography East and West” : Szeged, 1993

Szeged, 1996, 99-112.

Kiss Attila: ”The Semiotics of Revenge. Subjectivity and Abjection in English Renaissance Tragedy”

in: Kiss, Attila; Szabari, Antónia: The Semiotics of Revenge. Subjectivity and Abjection in English Renaissance Tragedy : Demand Desire and the Drive in Sidney’s Texts and Their Contexts

Szeged, 1995, 5-96.

Pikli Natália: ”’Such Flirts As They’: The Hobby-Horse in Early Modern Emblem Books”

in: Tóth, Sára; Kókai, Nagy Viktor; Marjai, Éva; Mudriczki, Judit; Turi, Zita; Arday-Janka, Judit (szerk.) Szólító Szavak – The Power of Words : Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára – Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday

Budapest, 2015, 305-315.

Pikli Natália: ”Across cultures: Shakespeare and the carnivalesque shrew”

European Journal of English Studies 14:3, 2010, 235-248.

Pikli Natália: „Misztérium szamárháton. A szamár ikonográfiája és értelmezési lehetőségei Shakespeare műveiben”

in: Kiss, Attila; Szőnyi, György Endre (szerk.) Szó és kép : a művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája: tanulmányok

Szeged, 2003, 247-257.

Szőnyi György Endre: „A hatalom ikonológiája. A 450 éves Shakespeare és a Szegedi Szabadtéri”

in: Herczeg, Tamás (szerk.) Tér, művészet, szellemiség: Tudományos konferencia a Szegedi Szabadtéri Játékok háború utáni újraindulása (1959) 55. évfordulója alkalmából

Szeged, 2014 171-181., 11.

Szőnyi György Endre: ”Matching the ‘Falles of Princes’ and ‘Machiavell’: Tradition and Subversion in the Historiography and Iconography of Shakespeare’s Histories”

in: Szőnyi, György E; Wymer, Rowland (szerk.) The Iconography of Power: Ideas and Images of Rulership on the English Renaissance Stage

Szeged, 2000, 5-31., 27.

Szőnyi György Endre: ”From Image Hunting to Semiotics. Changing Attitudes toward Shakespeare’s Imagery”

in: Bernard, J; Grzybek, P; Withalm, G (szerk.) Modellierungen von Geschichte und Kultur – Modelling History and Culture. : Akten des 9. Internationalen Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik – Universität Graz, Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics — University of Graz

Wien, 2000, 799-808., 10.

Szőnyi György Endre: „Vizuális elemek Shakespeare művészetében: (A ‘képvadászattól’ az ikonológiáig)”

in: Pál, József; Fabiny, Tibor; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare

Szeged, 1987, 84-124.

SHAKESPEARE ÉS FORDÍTÁS

Minier Márta: ”Shakespeare Translation and Taboo: A Case Study in Retranslation”

Gramma 12, 2004, 73-87.

Paraizs Júlia: „The Author, the Editor and the Translator: William Shakespeare, Alexander Chalmers and Sándor Petőfi or the Nature of a Romantic Edition”

Shakespeare Survey 59, 2006, 124-135.

Szele Bálint: ”Translating Shakespeare for the Hungarian Stage: Contemporary Perspectives”

E-journal of the American Hungarian Educators Association 6 , 2013, 15.

Szele Bálint: „Műfordítói eljárások Hajnal Anna A velencei kalmár-fordításában”

in: Gecső, Tamás; Sárdi, Csilla (szerk.) Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata.

Budapest, 2013,203-208.

Szele Bálint: Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai

Budapest, 2012

Szele Bálint: „Szöveghűség és színpadi hatás. Szabó Lőrinc Macbeth-fordítása”

Parnasszus: Költészeti folyóirat  16 : 1, 2010, 75-83.

Szele Bálint: „A Shakespeare-fordítás korszakai Magyarországon”

in: Pásztori, Bernadett; Radnai, Márton; Falusi, Eszter (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája : Gödöllő, 2004. november 26-28. : előadások

Budapest, 2007, 26-33.

Szele Bálint: „Pillanatképek egy fordító életéből (Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai)”

Napút: Irodalom Művészet Környezet 8 : 4, 2006, 116-127.

Szele Bálint: „A Shakespeare-drámafordítás mint kommunikatív kompetencia”

in: Gecső, Tamás (szerk.) Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia

Székesfehérvár, 2006, 335-344.

SZONETTEK

Fazekas Sándor: „Triptichon: Részlet William Shakespeare Szonettjeinek új fordításából”

Anyanyelvi Kultúraközvetítés 2:1, 2019, 24-31.

Horváth Lajos: „Vágyképszerű átváltozás-történetek a Shakespeare Szonettjeiben”

in: Bollobás, Enikő (szerk.) A szubjektum színeváltozásai: Narratív, kapcsolati és testi alanyiság az irodalomban és a kultúrában

Szeged, 2017, 32-52.

Horváth Lajos: „A Shakespeare Szonettjei fordítástörténete”

Ambroozia Irodalmi Folyóirat 2, 2017.

Horváth Lajos: „A hibák konstruktív jellege Shakespeare Szonettjeiben”

Kalligram: Művészet és Gondolat 25: 6, 2016, 113-117.

Horváth Lajos: „A Szonettek általános problémaköre”

Első Század 14: 4, 2015, 33-40.

Horváth Lajos: „Az ámorteológia érvényesülése a Szonettekben”

Irodalmi Szemle, 59/5, 2016. 13–26.

Horváth Lajos: „Kultúrtörténeti hatások a Shakespeare szonettjeiben”

Várad 14: 11, 2015, 101-107.

Horváth Lajos: „Az önálló egységek kérdései William Shakespeare Sonnets 1609-es kiadásában”

in: Kovács, Gábor (szerk.) Bagoly Almanach

Veszprém, 2011, 2-29.

Paraizs Júlia: „A 129. szonett és a többiek: Shakespeare Szonettjei Peter Brook rendezésében és Géher István 129. szonettelemzésnek tükrében.”

in: Pikli, Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet : Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára

Budapest, 2010, 229-237.

Paraizs Júlia: ”Re-gendering or Unsexing?: Shakespeare’s Sonnets in Hungarian”

in: Jürgen, Gutsch; Manfred, Pfister (szerk.) Shakespeare’s Sonnets Global : An Anthology Celebrating the Quartercentenary of Shake-speares Sonnets (1609)

Dozwil, 2009, 325-336.

Szele Bálint: ”Ambiguity and Language Play in Shakespeare’s Sonnets – Approximations in Hungarian Translations”

in: Gecső, Tamás; Szabó, Mihály (szerk.) Egy- és többértelműség a nyelvben

Budapest, 2018, 226-231.

Szele Bálint: „Fordítási nehézségek Shakespeare szonettjeiben”

in: Gecső, Tamás (szerk.) Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban

Budapest, 2016,182-188.

Szele Bálint: „Kompozíciós elvek Shakespeare szonettjeiben”

in: Szőllősi, László (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája : Budapest, 2010. szeptember 30 – október 03. :előadások

Budapest, 2011, 225-228.