Komédiákról

AHOGY TETSZIK (AS YOU LIKE IT)

Fabiny Tibor: “Enemy Brothers Reconciled: Shakespeare’s As You Like It”

in: Szlukovényi, Katalin; Gyuris, Kata; Kállay, G Katalin; Sántháné, Gedeon Mária (szerk.) „Úgyse hiába”: Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére

Budapest, 2013, 288-298.

Najbauer Noémi: “‘Let the Children Come to Me’: A Study of the Childish and the Childlike in King Lear and As You Like It.”

in: Proceedings of the HUSSE 8 Conference

Szeged, 2007, 1-9.

Szele Bálint: „’A legigazabb poézis a legvadabb színlelés’: az Ahogy tetszik fordítása”

in: Szele Bálint: Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai

Budapest, 2012, 43-62.

A KÉT VERONAI NEMES (THE TWO GENTLEMEN OF VERONA)

Schandl Veronika: ”Bear Us Like the Time: Time and Genre in Shakespeare-Fletcher: The Two Noble Kinsmen”

in: Fabiny, Tibor (szerk.) “What, Then, Is Time?” : Responses in English and American Literature

Piliscsaba, 2001, 125-131.

LÓVÁTETT LOVAGOK (LOVE’S LABOUR’S LOST)

Fabiny Tibor: „Számszimbolika a Lóvátett lovagokban?”  

Új Magyar Shakespeare Tár 1, 1988, 85–100.

A MAKRANCOS HÖLGY( THE TAMING OF THE SHREW)

Kállay Géza: ”’And now, Petruchio, speak’: Scenes of Instruction in The Taming of the Shrew”

in: Ruttkay, Veronika; Gárdos, Bálint; Timár, Andrea (szerk.) Ritka művészet: írások Péter Ágnes tiszteletére [Rare device: writings in honour of Ágnes Péter]

Budapest, 2011, 387-404.

Kállay Géza: „’… és most, Petruchio, beszélj’: Shakespeare: A makrancos hölgy”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 24: 9, 2011, 48-69.

Zámbóné Kocic Larisa: „Educated Shrews: Shakespeare, Women’s Education and Its Backlash” in Paola Spinozzi és Richard Chapman (szerk.) Shakespeare’s World and Present Challenges, Vol. 2. Porto, 2019.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02269001

Márkus Zoltán: “Whose ‘Triumph’? The Taming of the Shrew in Berlin during World War II.”

In: Ros King és Paul J. C. M. Franssen (szerk.)  Shakespeare and War

Basingstoke, 2008, 197-212.

Pikli Natália: „Feleselő szavak és asszonyok: a shrew az angol és magyar kulturális emlékezetben”

in: Gárdos, Bálint; Péter, Ágnes; Ruttkay, Veronika; Timár, Andrea; Vince, Máté (szerk.) Idegen Költők – Örök Barátaink: Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben

Budapest, 2010, 11-28.

Pikli Natália: ”Across cultures: Shakespeare and the carnivalesque shrew”

European Journal of English Studies 14: 3, 2010, 235-248.

A VELENCEI KALMÁR (THE MERCHANT OF VENICE)

Fabiny Tibor: „Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban”

in: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum

Budapest, 2017, 109-126.

Kállay Géza: ”The casket, the ring, and the bond: Semantic strategies in Shakespeare’s The Merchant of Venice”

Hungarian Journal of English and American Studies 11: 1, 2005, 175-188.

Kállay Géza: „A ládika, a gyűrű és a zálog: a jelentés értelmei Shakespeare Velencei kalmárjában”

Liget: Irodalmi és Ökológiai Folyóirat 12: 7, 1999, 59-78.

Márkus Zoltán: “Der Merchant von Velence: The Merchant of Venice in London, Berlin, and Budapest during World War II.” 

in: Dirk Delabastita, Jozef De Vos, és Paul Franssen (szerk.) Shakespeare and European Politics

Newark, University of Delaware Press, 2008, 143-157.

Pikli Natália: „Szerelem hitelbe, kamatra és kötvényre: A velencei kalmár és a kora újkori angol uzsoraügyletek”

in: Szlukovényi, Katalin; Gyuris, Kata; Kállay, G Katalin; Sántháné, Gedeon Mária (szerk.) „Úgyse hiába”: Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére

Budapest, 2013, 270-287.

[A windsori víg nők (The Merry Wives of Windsor) ]

[Minden jó, ha vége jó (All’s Well That Ends Well) ]

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT (MUCH ADO ABOUT NOTHING)

Almási Zsolt: „Élet az élet előtt: Szellem a Sok hűhó semmiértben”

in: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum

Budapest, 2017, 127-141.

Kállay Géza: ”’It is not so, nor ’twas not so’: Funny Words and the Role-Playing of Double-Tongues in Much Ado About Nothing”

The AnaChronisT, 2003, 29-45.

Pikli Natália: „Romantikus komédia és szemtelen szexualitás: Máb királynő, Szentivánéji álom és Sok hűhó semmiért”

Bárka: Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat 27: 6, 2019,62-67.

Reuss Gabriella: ”Adaptation from Screen to Stage?: Branagh’s Olive Groves, Puskás’s Orangery and Shakespearean Rhizomatics”

Shakespeare en devenir 13, 2018

(online publikáció: https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1500 )

SZEGET SZEGGEL (MEASURE FOR MEASURE)

Cseicsner Otília: „A néző az előadásrekonstrukcióban. Karin Beier Szeget szeggel-rendezése a Burgszínházban.”

in: Burkus Boglárka, Tinkó Máté (szerk.) Színház és Néző. Tanulmánykötet

Budapest, 2019.

Fabiny Tibor: „A Szeget szeggel és a keresztény értelmezések”

in: Bazsányi Sándor (szerk.) Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára

Budapest, 2002, 353–355.

Schandl Veronika: ”Two Productions of Measure for Measure in Late Socialist Hungary: Silence, ‘Doublespeak’ and ‘Reading Between the Lines”

Shakespeare Jahrbuch 144, 2008, 102-115.

Schandl Veronika: „A ’bécsi bácsi’ a legvidámabb barakkban: A Szeget szeggel Magyarországon 1964-1985”

in: Kiss, Attila; Géher, István (szerk.) Az értelmezés rejtett terei: Shakespeare-tanulmányok

Budapest, 2003, 43-55.

Vince Máté: ”’Tongue far from heart’: Disguises, Lies and Casuistry in

Measure for Measure”

in: Emma Mason (szerk.) Reading the Abrahamic Faiths: Rethinking Religion and Literature

London, New York, 2015, 143–156.

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM (A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM)

Földváry Kinga: ”Trendy or topical? Sexual politics and panopticism in the 2016 BBC Midsummer Night’s Dream”

Cahiers Élisabéthains 99 (2019), 1, 137-146.

Kiss Zsuzsánna: „Víg és szomorú: ellentétek és átlényegülések játéka a Szentivánéji álomban”

in: Cs. Jónás Erzsébet; Pethő, József (szerk.) A játék: bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok

Nyíregyháza, 2013, 59-68.

Kiss Zsuzsánna: ”’How can Sommer stay when Sunne departs?’: Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream and Purcell’s autograph abandoned and restored in The Fairy Queen”

in: HUSSE 11: 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English, 24-26 January 2013

Budapest, 2013, 224-243.

Kiss Zsuzsánna: „Az elme álma: Shakespeare: Szentivánéji álmának nagyváradi előadásáról”

A hét (Bukarest/Marosvásárhely), 1987. február 12, 7. l.

Matuska Ágnes és Karen Kettnich: „Puck’s Broom and the Ontology of Play”

The AnaChronisT 18: 2, 2018, 275-290.

Minier Márta: „Szentivánéji álmok a magyar Shakespeare-kánon útvesztőjében”

Átváltozások 2000/4, 147-156.

Paraizs Júlia: „Arany János és a színház: A Szentivánéji álom-fordítás és a színház kapcsolata”

in: Korompay, H János (szerk.) „Óhajtom a classicus írók tanulmányát” : Arany János és az európai irodalom

Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017, 97-132.

Paraizs Júlia: „A Szentivánéji álom-fordítás többnyelvű kritikai kiadásáról”

in: Gábori, Kovács József; Major, Ágnes (szerk.) „…és palota épül a puszta beszédből” : Akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról.

Budapest, 2017, 135-144.

Paraizs Júlia: ”Shakespearean Rhapsody: A Midsummer Night’s Dream at the National Theatre in Budapest (1864)”

In: Andrew, Dickson; Susan, Brock; Sylvia, Morris; John, Cunningham; Alan, Young; Marie-Clémence, Régnier; Tom, Nolan; Christa, Jansohn; Frank, Günther; Dieter, Mehl; Paraizs, Júlia; Alexander, Shurbanov; Katherine, Scheil; Ann, Jennalie Cook; Paul, Edmondson; Paul, Prescott; Alfredo, Michel Modenessi; Mark, Houlahan; Mami, Adachi; Cong, Cong – Christa, Jansohn; Dieter, Mehl (szerk.) Shakespeare Jubilees : 1769-2014.

London, Wien, Berlin, Hamburg,  Münster, 2015, 231-256.

Pikli Natália: „Misztérium szamárháton. A szamár ikonográfiája és értelmezési lehetőségei Shakespeare műveiben”

in: Kiss, Attila; Szőnyi, György Endre (szerk.) Szó és kép : a művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája: tanulmányok

Szeged, 2003, 247-257.

Pikli Natália: „Shakespeare, karnevál, rituálé: a vágy hármasoltára (Romeo és Júlia, Szentivánéji álom, Othello)”

Filológiai Közlöny 53:3-4, 2007 179-189.

Nádasdy Ádám: „‘Tényleg, egy kis takarmány!’: új Szentivánéji álom-fordítás”

in: 2000: Irodalmi és Társadalmi Havi Lap 6:8, 1994, 35-42., 8.

TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA (COMEDY OF ERRORS)

Kállay Géza: ”’As If Time Were in Debt’: Time and Identity In Shakespeare’s The Comedy of Errors”

in: Szaffkó, Péter; Béla, Hollósy; Alistair, Wood (szerk.) HUSSE papers 1993: proceedings of the first conference of the Hungarian Society for the Study of English

Debrecen, 1995, 119-128.

VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK (TWELFTH NIGHT OR WHAT YOU WILL)

Kiss Zsuzsánna: ”Metaphors and Insight in Shakespearean Drama: Twelfth Night, or What You Will”

in: Stephanides, Éva (szerk.) New directions in English and American Studies

Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola (KJF), 2005, 35-50.

Kiss Zsuzsánna: ”Shall We Strive to Be Pleased with Transcending the Persistent?: Shakespeare’s Twelfth Night”

The AnaChronisT 1, 1996, 124-133.

Kabdebó L., Szele B., Bíró É.: William Shakespeare: Vízkereszt, vagy: amit akartok (Szabó Lőrinc fordításának kritikai kiadása?)

Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004

Szele Bálint: „’Mesterség ez is’: a Vízkereszt, vagy: amit akartok fordítása”

in: Szele Bálint: Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai

Budapest, 2012, 100-121.

Szele Bálint: „A Vízkereszt magyar fordításainak összehasonlító elemzése”

Modern Filológiai Közlemények 5 : 2 , 2003, 42-62.